Personvernerklæring

Bedre Nætter AS respekterer privatlivet ditt og vi beskytter personopplysningene dine. Denne personvernerklæringen har til formål å opplyse deg om hvordan Bedre Nætter AS (“Bedre Nætter”, “oss,” “vår”, “vi”) innsamler og behandler personopplysningene dine når du kjøper våre produkter og ytelser, bruker våre tjenester, besøker hjemmesiden vår og kommuniserer og i øvrig interagerer med oss, samt opplyse deg om rettighetene dine.


Vi behandler kun personopplysningene dine i overensstemmelse med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning som vi er underlagt, herunder personvernforordningen (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger (heretter “GDPR”).


[Vår personvernerklæring er inndelt i emner. Du kan lese om de enkelte emnene ved å klikke på dem eller bare ved å scrolle videre nedover].


 1. HVEM ER DATAANSVARLIG?
 2. HVILKE OPPLYSNINGER INNSAMLER VI OG HVORDAN
 3. BEHANDLINGSFORMÅL OG RETTSGRUNNLAG
 4. MOTTAKELSE AV PERSONOPPLYSNINGER
 5. OVERFØRSLER TIL TREDJELAND
 6. HVOR LENGE LAGRER VI PERSONOPPLYSNINGER
 7. SLIK UTØVER DU RETTIGHETENE DINE
 8. ENDRINGER TIL PERSONVERNERKLÆRINGEN

1. Hvem er dataansvarlig?

Den dataansvarlige for aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen er:

Bedre Nætter AS
Dronning Eufemias Gate 10
0191 Oslo

Org. nr. 915 723 667

Hvis du har spørsmål til personvernerklæringen er du velkommen til å kontakte oss på e-post: [email protected]

Hvis du besøker siden vår, kommuniserer eller på annen måte interagerer med oss på sosiale medier som Facebook, Instagram eller andre plattformer, oppfordrer vi deg til å lese de spesifikke personvernerklæringene som gjelder for og er tilgjengelige på disse mediene og plattformene. Du skal være oppmerksom på at vi kan ha et felles dataansvar med tilbyderen av det respektive sosiale medie.


2. Hvilke opplysninger innsamler vi og hvordan

Nedenfor kan du se hvilke typer personopplysninger vi kan innsamle om deg, samt hvordan vi innsamler dem. Under punkt 3 av personvernerklæringen opplyser vi til hvilke formål og med hvilke rettsgrunnlag vi behandler dine personopplysninger.

Vi kan innsamle, behandle, oppbevare og videregi forskjellige typer personopplysninger om deg. Vi har gruppert dem og inkludert eksempler nedenunder:


 1. Kontaktopplysninger inkluderer navnet ditt og din e-postadresse.
 2. Kjøpsopplysninger inkluderer (leverings)adresse, telefonnummer, ordrenummer, samt hvilke produkter du har kjøpt og opplysninger om betalinger til og fra deg.
 3. Opplysninger om returneringinkluderer årsak til returnering, f.eks. feil størrelse (kan også være utdypet med fritekst), produktets stand, ønsket returløsning (bytting, gavekort eller tilbakebetaling), transport samt eventuelle bemerkninger i fritekstfelt.
 4. Opplysninger om bytte inkluderer vekten din, hvor lenge du har hatt sengen, din typiske soveposisjon, ditt kjønn, antall madrasser som skal byttes, nåværende madrassfasthet, ønsket ny madrassfasthet, transport samt eventuelle bemerkninger i fritekstfelt.
 5. Kundeservice inkluderer de spørsmål og opplysninger du selv stiller/ gir når du bruker chatten vår, sender oss en e-post, bruker vårt bedriftskundeskjema eller ringer inn til oss. Hvis du gjennomfører et kjøp lagres dine Kontakt- og Kjøpsopplysninger. Hvis du har spørsmål til et konkret kjøp registreres dette på ordren din.
 6. Min Konto inkluderer Kontaktopplysninger, Kjøpsopplysninger, Opplysninger om bytte og retur som nevnt ovenfor, samt ønskeliste, garantibeviser og manualer og bruksanvisninger.
 7. Tekniske opplysninger inkluderer IP-adressen din, session ID, tidspunkt, nettlesertype- og versjon, tidssone og lokasjon, språk, valuta, innloggingsinformasjon (hvis du er logget inn), hvilken plattform du kom fra og søkehistorikk. Hvis du har ringt til oss inkluderer det også tidspunktet for og varigheten av oppkallet.
 8. Brukeropplysninger inkluderer informasjon om hvordan du bruker og interagerer med hjemmesiden vår, samt kontoene våre på sosiale medier som Facebook, Instagram m.fl.
 9. Markedsføring- og kommunikasjonsopplysninger inkluderer preferansene dine for mottakelse av markedsføring fra oss og våre partnere, samt dine foretrukne kommunikasjonsmidler.

I de fleste tilfeller mottar vi opplysninger fra deg selv når du besøker hjemmesiden vår eller interagerer med oss på sosiale medier, kjøper våre produkter og tjenester, opprettes som medlem av kundeklubben vår, anmoder om å motta markedsføring fra oss eller på annen måte kommuniserer med oss. Hvis du har søkt om en delbetalingsordning kan vi motta opplysninger fra vår finansielle samarbeidspartner som du inngår avtalen om delbetaling med.


Når du bruker hjemmesiden og plattformene våre kan vi automatisk samle inn Tekniske opplysninger og Brukeropplysninger. Vi samler inn disse opplysningene ved hjelp av cookies (informasjonskapsler) og lignende teknologier. Vi kan også motta Tekniske opplysninger om deg hvis du besøker andre hjemmesider eller sosiale medier som benytter våre cookies. Vi bruker kun cookies - utover teknisk nødvendige cookies - hvis du har gitt ditt samtykke. Du kan lese mer om dette i vår Cookie-erklæring


3. Behandlingsformål og rettsgrunnlag

Vi behandler kun personopplysningene dine når lovgivningen tillater det. Oftest vil vi behandle personopplysningene dine i følgende tilfeller:


 1. Hvis det er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av en avtale vi er i gang med å inngå eller har inngått med deg, herunder håndtering av kjøp, levering, reklamasjon, bytting osv. jf. GDPR Art. 6(1) (b).
 2. Hvis det er nødvendig for overholdelse av en rettslig forpliktelse, f.eks. som følge av bokføringslovens krav, jf. GDPR Art. 6(1) (c).
 3. Hvis du har gitt ditt samtykke, jf. GDPR Art. 6(1) (a).
 4. Hvis det er nødvendig for å ivareta våre (eller en tredjeparts) legitime interesser, f.eks. i forbindelse med markedsføring for å kunne kommunisere med deg, utføre teknisk vedlikehold og brukeroptimering av hjemmesiden og produktene våre eller det er i vår legitime interesse i å kunne fastslå, forsvare eller gjøre et rettskrav gjeldende, og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke går forut for dette, jf. GDPR Art. 6(1) (f).

Klikk her hvis du ønsker å se en detaljert oversikt over hvilke av dine personopplysninger vi behandler til de forskjellige formål, samt de rettsgrunnlag vi baserer behandlingen på. Vi har også angitt våre legitime interesser der det er relevant og foretatt relevante interesseavveininger. Kontakt oss på [email protected] hvis du ønsker å motta mer informasjon om våre interesseavveininger.


Vi behandler ikke følsomme opplysninger om deg, som definert i GDPR Art. 9.

4. Mottakere av personopplysninger

Vi kan også videregi personopplysningene dine til tredjeparter:

 • Når det er nødvendig for å oppfylle formål listet under punkt 3.
 • Når vi er forpliktet eller berettiget av lovgivningen til å videregi dine personopplysninger til offentlige myndigheter som f.eks Skatteetaten eller rettshåndhevende myndigheter.
 • Når det er nødvendig for at våre leverandører kan levere produkter du har bestilt til hjemlevering.
 • Hvis du foretar et kjøp på hjemmesiden vår kan betalingen din behandles av en betalingstjenestetilbyder som fungerer som selvstendig dataansvarlig.
 • Hvis du har en delbetalingsordning kan vi overføre vår rett til å motta betaling til og dele relevante opplysninger med finansieringspartnere som finansierer kjøpet ditt og administrerer betalingene dine
 • På hjemmesiden vår kan det bli satt cookies på enheten din, innsamlet opplysninger og delt opplysninger med tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vår cookie-erklæring og cookie-innstillinger som er tilgjengelige på hjemmesiden for å få mer informasjon om disse tredjepartene og deres formål med å innsamle opplysninger. Vi bruker kun cookies - utover teknisk nødvendige cookies - hvis du har gitt ditt samtykke til dette.
 • Vi kan overgi personopplysningene dine til enhver person eller juridisk enhet som oppkjøper hele eller deler av vår forretning, eller som vi fusjonerer med.
 • Når vi vurderer at videregivelse er nødvendig for at rettskrav kan fastslås, gjøres gjeldende eller forsvares, beskytte din eller andres sikkerhet, etterforske bedrageri eller besvare anmodninger fra offentlige myndigheter.

Vi overlater personopplysninger til våre betrodde leverandører, som leverer visse tjenester til oss, og behandler personopplysningene dine på våre vegne og er underlagt våre instrukser, f.eks. hosting av opplysninger, vedlikehold av it-systemer, administrasjon av salg på hjemmesiden vår, kommunikasjon, markedsføring, administrasjon av våre interesser på sosiale medier, kunderådgiving- og service, betalingshåndtering, levering av produkter til deg, analyser og andre tjenester. Disse leverandørene kan ha adgang til personopplysningene dine med det formål å levere de avtalte tjenestene til oss. Vi tillater ikke våre leverandører å behandle personopplysninger som vi deler med det til andre formål enn å levere de avtalte tjenestene til oss. Vi har inngått avtaler om behandling av opplysninger med leverandører som behandler personopplysninger.

5. Overførsler til tredjeland

Vi overfører ikke personopplysningene dine til mottakere utenfor EU eller EØS, medmindre vi sikrer overholdelse av GDPR, kapittel V.

Noen av leverandørene våre er etablert utenfor EØS, nærmere bestemt i USA, og deres behandling av dine personopplysninger vil derfor innebære en overførsel av opplysninger utenfor EØS. For å sikre at personopplysningene dine får tilstrekkelig beskyttelse har vi sørget for at det er implementert sikkerhetsforanstaltninger som muliggjør overførselen, herunder hvor EU-kommisjonen har fastslått at det respektive tredjeland har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå; eller ved bruk av EU-kommisjonens godkjente Standardkontraktbestemmelser (“SCCs”), som gir personopplysninger, i det vesentlige, tilsvarende beskyttelse som i Europa.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om databehandlerne våre som er etablert utenfor EØS, og de sikkerhetsforanstaltninger som er etablert for å muliggjøre overførselen av personopplysninger kan du sende en forespørsel til oss på [email protected]

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer de innsamlede personopplysningene så lenge vi har et legitimt formål med å oppbevare dem. Når vi ikke lenger har et legitimt formål og behov for å behandle personopplysningene dine sletter vi dem.


Kontakt, Kjøps-, Retur- og Bytteopplysninger oppbevares for å dokumentere kjøp du har foretatt og avtaler vi har inngått, og av hensyn til bokførings- og skattemessige forpliktelser i 5 fulle regnskapsår etter utgangen av det året som kjøpet eller avtalen er inngått, eller på det tidspunktet kjøpesummen var fullt betalt.

Garanti

Øvrige opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonummer, ordrebekreftelse, bokføringsdato, forfallsdato, bilagsdato og produktnummer oppbevares i opptil 10 år for å kunne sikre at kundens ordrebekreftelse er gyldig og for å kunne hjelpe kunden i en eventuell garantisak.


Opplysninger tilknyttet ”Min Konto”, oppbevares [inntil du sletter kontoen eller har vært inaktiv i 5 år]. Hvis du velger å slette kontoen mister du muligheten til å logge inn. Du skal være oppmerksom på at vi kan være forpliktet til å oppbevare disse opplysningene i opptil 5 år fra utgangen av regnskapsåret, som beskrevet ovenfor.


Bruker-, Markedsførings- og Kommunikasjonsopplysninger, som brukes til markedsføring gjemmes i opptil [2 år]. Hvis du har gitt samtykke til å motta markedsføring oppbevarer vi bevis for dette inntil 2 år etter siste gang vi brukte samtykket ditt til å sende markedsføring. Hvis du trekker samtykket ditt tilbake stopper vi øyeblikkelig med å sende markedsføring til deg.


Tekniske data opbevaresoppbevares i [13] måneder fra innsamlingstidspunktet.

7. Slik utøver du rettighetene dine

Du har visse rettigheter når det kommer til behandling av personopplysningene dine. Nedenfor har vi laget en oversikt over rettighetene dine, hvordan du utøver dem, og eventuelle begrensninger forbundet med dette.

Under visse omstendigheter har du rett til å:

 • Be om innsikt i personopplysningene dine. Dette gir deg mulighet for å motta en kopi av personopplysninger vi har registrert om deg, og sikre at vi behandler dem lovlig.
 • Be om beriktigelse av personopplysninger vi har registrert om deg. Dette gir deg mulighet for å få mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg beriktiget.
 • Be om å få slettet personopplysningene dine. Dette gir deg mulighet for å be oss om å slette eller fjerne personopplysninger hvis det ikke er et tilstrekkelig rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. Vær vennligst oppmerksom på at vi ved lov er avskåret fra å slette registreringer i journaler.
 • Gjøre innsigelse mot behandling av dine personopplysninger som vi foretar på bakgrunn av våre legitime interesser (eller en tredjeparts interesser) av grunner som vedrører din særlige situasjon og gir anledning til å gjøre innsigelse. Du har dessuten til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring.
 • Be om begrensning av behandling av dine personopplysninger. Dette gir deg mulighet for å be oss om å begrense behandlingen vår av dine personopplysninger til kun å oppbevare dem, f.eks. hvis du vil ha oss til å godtgjøre deres riktighet eller våre formål med å behandle dem.
 • Be om overførsel av personopplysningene dine til en annen dataansvarlig (også kjent som dataportabilitet).
 • Hvis behandlingen vår kun er basert på ditt samtykke har du til enhver tid rett til å trekke samtykke ditt tilbake. Tilbaketrekningen av samtykket berører ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykket før det ble trukket tilbake.

Hvis du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av rettighetene dine er du velkommen til å kontakte oss på [email protected]. Vi vil behandle anmodningen din i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.


Du har rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet hvis du er utilfreds med måten vi behandler personopplysningene dine på. I Norge kan du klage til Datatilsynet - du kan se mer her: Sådan klager du


8. Endringer til denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen oppdateres fra tid til annen for å avspeile de til enhver tid gjeldende juridiske krav og vår behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å besøke vår hjemmeside regelmessig, der oppdatert informasjon om vår behandling av personopplysninger alltid er tilgjengelig.

Senest oppdatert: [01 Februar 2022]