Tiltro til tekstiler med OEKO-TEX-merket

OEKO-TEX® er et verdens førende sunnhets- og miljømerke for tekstiler. STANDARD 100 by OEKO-TEX®-merket på produktene viser at varen er testet og godkjent ut fra de kravene den internasjonale OEKO-TEX®-forening har stilt. Kravene omhandler innholdet av kjemiske stoffer som kan - eller mistenkes for å kunne - skade helsen eller miljøet. Navnet OEKO-TEX® betyr at man har med human-økologiske tekstiler å gjøre. Det innebærer at det ikke har skadelig effekt på menneskers sunnhet og helse. Merket er altså din garanti for at produktet overholder kravet om å ikke inneholde en rekke helseskadlige stoffer, eller stoffer som mistenkes for å være helseskadelig.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-merket har tilnavnet “TILTRO TIL TEKSTILER”, og det er kun mulig å oppnå, hvis alle deler av et produkt lever opp til de oppsatte kriterier. Med et OEKO-TEX®-merke overholder produktet eksempelvis lovgivningen om potensiell kreftfremkallende azo-fargestoffer og om nikkel i metaltilbehør, f.eks. glidelåser og trykknapper. OEKO-TEX®-merkningen stiller dessuten høyere krav til de helsemessige standardene og er langt mer omfattende enn det lovgivningen i Danmark og EU (REACH) krever.

Oeka Tex mærket - en familie der sover

4 produktklasser

STANDARD 100 by OEKO-TEX®-merket kan inndeles i fire produktklasser avhengig av mengden av tillatte restkemikalier i det endelige produktet. Jo mer intenst et tekstil er i kontakt med huden, jo strengene er kravene. De produktene som lever opp til de strengeste kravene, sertifiseres til klasse I-standarden og kan også anbefales til barn under 3 år. Hos Bedre Nætter forhandler vi med utelukkende kun produkter som tilhører Klasse I og Klasse II. Du kan lese mer om de fire klassene her.

OEKO-TEX er en demokratisk forening som 2-3 gange om året diskuterer og stemmer om forbedringer av standard, prøvessystem og testmetoder ut fra ny legefaglig viten om helse- og miljøskadelige stoffer, ny lovgivning om kjemikalier og utviklingen på tekstilområdet. På den måten er OEKO-TEX-merket din garanti for at produktet hele tiden lever opp til de gjeldene kravene, som er innenfor sunnhetsmerkning.

Du kan lese mere om de aktuelle STANDARD 100-testkriteriene her.