Vedlikeholdelsesguide

For å være dekket av garantien og for at produktet skal vare så lenge som mulig, er det viktig med korrekt vedlikehold.

Regulerbare senger

Regulerbare senger tåler ikke at man sitter på en del som er hevet. Sengens bevegelige deler kan med tiden begynne å lage litt lyd. Dette kan unngås ved å smøre disse delene med olje eller lignende.

Fjærmadrasser og kjernene i kontinentalsenger

Fjærmadrassene og kjernene skal vendes og roteres minimum seks ganger i året. Vær oppmerksom på at hvis du har to fjærmadrasser i et samlet betrekk, skal du vende disse madrassene separat. Ved å gjøre dette vil slitasjen fordeles ut over så mange flater som mulig og holdbarheten forlenges. Du bør derfor vende og rotere madrassen/madrassene dine så ofte som mulig. Betrekket til madrassen kan også tas av og ristes i ny og ne, da dette vil hjelpe til med å gjøre betrekket luftig igjen.

Rammemadrasser

Rammemadrasser skal roteres minimum seks ganger i året (med kontinentalbunner anbefales det tre-fire ganger i året). Vi anbefaler å gjøre dette slik at slitasjen fordeles ut over så mange flater som mulig og holdbarheten blir forlenget. Du bør derfor vende og rotere madrassen din så ofte som mulig.

Overmadrasser

Overmadrassen øker liggekomforten din og sørger for at resten av sengen får en bedre holdbarhet. Overmadrassen skal også roteres og vendes på samme måte som en fjærmadrass. Du burde gjøre dette til en vane ved å vende den hver gang du skifter laken. Overmadrassens levetid forlenges også ved å bruke en rullemadrass, som er en madrassbeskyttelse. Denne samler fukt og svette som ellers ville gått inn i betrekket på overmadrassen. Betrekket på overmadrassen kan som regel vaskes på opp til 60 grader, hvis det blir nødvendig. Dette betrekket kan også tas av og ristes en gang i mellom så det blir luftig igjen

Senger generelt

Skruer og bolter kan løsne seg i takt med bruket av sengen, derfor skal de spennes først etter tre måneder, og deretter hver 12. måned ca. Du kan også støvsuge sengens deler på middels styrke. Hvis det kommer flekker, anbefaler vi at du prøver å rense med en fuktig klut eller et rengjøringsmiddel beregnet til møbler. Hvis du bruker rengjøringsmiddel må du følge den gjeldende bruksanvisningen.

  • For å unngå at sengen din begynner å knirke er det lurt å spenne skruer og bolter med jevne mellomrom. Du kan også tørke treverket med en tørr klut eller støvsuge sengen på middels styrke for å fjerne støv.

  • Fjærmadrasser skal snus og roteres minst seks ganger i året. Vær oppmerksom på at hvis du har to fjærmadrasser i et samlet betrekk, skal du vende disse madrassene separat. Ved å gjøre dette vil slitasjen fordeles utover så mange flater som mulig.